Coneixem les mascaretes?

L'expansió del COVID-19 a tota la UE origina la necessitat de disposar mascaretes destinades a protegir tota la població a més del personal sanitari i determinats treballadors. Si bé, no totes les mascaretes són EPI, ni totes protegeixen amb la mateixa intensitat. A...

Seguretat i salut a les obres de construcció i els EPIs

Tal i com mostren els índexs de sinistralitat laboral no és intranscendent d’insistir en què la construcció és una activitat arriscada, ja que els treballs de construcció es troben associats a molts riscos que poden ocasionar un accident mortal o un perjudici per a la...